réalisation système d'aspiration pour menuiserie

De keuze van de filter

Elke filter wordt gekenmerkt door zijn filteroppervlak. De oppervlakte van filtermedia die u nodig hebt, komt overeen met de hoeveelheid lucht per uur die u er doorheen wilt laten stromen. Dit luchtvolume wordt berekend op basis van het aantal houtbewerkingsmachines die u tegelijkertijd wilt aansluiten op de stofafzuiging.

Wanneer het totaal benodigde luchtvolume per uur bepaald wordt, moet de verhouding m³/m² erop worden toegepast. In de houtsector is, rekening houdend met de aard van de geproduceerde spanen en het stof, een verhouding van 120 m² filteroppervlak per m³ lucht per uur de norm. Bijvoorbeeld, als het totale berekende volume voor het ontstoffen van uw houtwerkplaats 20.000 m³/uur is, moet het filteroppervlak van uw filter minimaal gelijk zijn aan 166 m². 

Met dit gegeven wordt het gemakkelijker om de gewenste filter te vinden.

Ventilatoren: schone lucht of vervuilde lucht ?

De ventilator is één van de essentiële elementen van uw installatie voor industriële stofafzuiging. Zijn rol bestaat erin het hele netwerk van leidingen die op uw houtbewerkingsmachines zijn aangesloten onder vacuüm te brengen om ze te stofzuigen. De ventilator is opgebouwd uit een motor met een as waarop een wiel draait. Dit wiel draait in een slakkenhuis. Aan dit slakkenhuis zijn een inlaatstuk en een uitlaatstuk bevestigd. Het wiel is uitgerust met ventilatorbladen, waardoor de lucht kan bewegen. 

Er zijn twee soorten ventilatoren in onze sector: ventilatoren, ontworpen voor vervuilde lucht en ventilatoren, ontworpen voor schone lucht.

Zoals de naam aangeeft, is de ventilator voor vervuilde lucht geschikt om lucht te verplaatsen die allerlei soorten spanen en stof bevat. De constructie van dit type ventilator is steviger, rekening houdend met de schokken die hij zal moeten doorstaan. De motor waarmee deze ventilator is uitgerust, moet krachtiger zijn dan de motor van een ventilator die ontworpen is voor schone lucht, en dit natuurlijk bij hetzelfde debiet.

Om uw energieverbruik te beperken, verdient het altijd de voorkeur om de stofafzuiging van uw timmerwerkplaats uit te rusten met een ventilator in schone lucht.

Het afval: welke afvoer?

De productieactiviteit van uw werkplaats genereert afval, dat u ophaalt met uw systeem voor afzuiging van de timmerwerkplaats. Er moet nog steeds rekening worden gehouden met de aard en het volume van dit afval. Als uw werkplaats is uitgerust met een grote 4-zijdige schaafmachine, zult u veel spanen produceren. Maar als het belangrijkste deel van uw activiteit bestaat uit het zagen en vormen van panelen, zal het afvalvolume kleiner zijn en voornamelijk bestaan ​​uit fijn zaagsel. 

Voor het afval dat in de trechter van uw filter wordt opgevangen, kunt u de keuze van het afvalafvoersysteem maken in functie van het opgevangen volume. Er bestaan verschillende oplossingen voor u:

  • Een ATEX-draaisluis, die de spanen en het zaagsel door zwaartekracht in een eronder geplaatste bak stort.
  • Een ATEX-draaisluis, die de spanen en het zaagsel in een tussenruimte stort. Deze ruimte is aangesloten op een luchttransportsysteem, vaak gericht naar een container of een opslagsilo.
  • Bakken zijn verwerkt in de filtertrechter. Wanneer de installatie stilstaat, kunnen de bakken worden verwijderd en in een andere container worden leeggemaakt. Deze handeling is vaak vervelend.
  • De trechter is door een eindloze schroef verbonden met een brikettenpers die de spanen en het zaagsel tot briketten perst. Deze briketbewerking kan worden uitgevoerd terwijl uw afzuiginstallatie in werking is. 

Luchtrecyclage: welke besparing?

Bij de recyclage van de lucht die door uw afzuigsysteem wordt afgezogen, wordt de lucht terug naar de timmerwerkplaats geleid, nadat ze gefilterd werd.  

Als uw installatie voor stofafzuiging op volle toeren draait, leegt ze uw timmerwerkplaats meerdere keren per uur van de lucht die erin zit.

We illustreren dit met een voorbeeld.

De oppervlakte van de werkplaats bedraagt 600 m², de hoogte bedraagt 4 meter, ofwel een volume van 2400 m³. De installatie van industriële stofafzuiging waarmee de werkplaats is uitgerust, zuigt 10.000 m³/uur op. Dit betekent dat minimaal vier keer per uur al de lucht uit de werkplaats wordt weggezogen. Als dit luchtvolume niet via een kanaal terug in het gebouw wordt geleid, maar naar buiten wordt afgevoerd, zal het hele gebouw onder onderdruk komen te staan. Daardoor zal er onvermijdelijk koude lucht door alle tussenruimten (deuren, ramen, enz.) naar binnen komen. Deze koude lucht zal moeten worden opgewarmd, om vervolgens te worden afgezogen en weer te worden uitgestoten. Dit is uiteraard onzin.

Daarom is het recycleren van de lucht die bij uw houtbewerkingsmachines wordt afgezogen erg belangrijk om het energieverbruik voor verwarming te beperken, vooral in regio's met een koud klimaat.   

Hebt u hulp nodig bij het visualiseren van de componenten die nodig zijn om uw houtbewerkingsmachines op uw afzuigsysteem aan te sluiten? Onze configurator kan u helpen.

icon

Een vraag ?

FR +33 977 198 719

BE +32 4 240 72 56

icon

GRATIS LEVERING

voor aankoop vanaf 150 € (excl. btw).

icon

Beveiligde betaling

icon

Goede aanbiedingen

Bekijk de lijst